31.700 V, A

Motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake het versterken van het bewustzijn van het belang van mensenrechten, democratie en rechtstaatIn deze motie wordt de regering verzocht in het kader van de viering van het 60-jarig bestaan van de Raad van Europa en het 50-jarig bestaan van het Hof van de Rechten van de Mens, het bewustzijn van het belang van mensenrechten, democratie en rechtsstaat, met name ook bij jongere generaties, zowel qua intensiteit als omvang, te versterken, door bijvoorbeeld activiteiten te ontplooien (mede) in samenwerking met bijvoorbeeld scholen, universiteiten, non-gouvernementele organisaties, de Europese Unie en de Raad van Europa.Kerngegevens

nummer 31.700 V, A
ingediend 17 maart 2009
bij Europadebat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 maart 2009 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) P.R.H.M. van der Linden (CDA)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
J.H. Eigeman
J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
P.W.J. Peters
M.H.A. Strik (GroenLinks)
D. Yildirim
dossier(s) Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2009 (31.700 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)