Behandeling wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 afgerond en overig nieuws5 juli 2016

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over het wetsvoorstel 

Tijdens dat debat zijn de 

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 12 juli 2016.

De Kamer heeft het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, GroenLinks, D66, PvdD en 50PLUS stemden tegen.

De

is aangehouden.

De Kamer heeft met de minister voor Wonen en Rijksdienst gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dat debat zijn de 

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 12 juli 2016.

De heeft met de minister van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De stemmingen over de wetsvoorstellen vinden plaats op 12 juli 2016.

De wetsvoorstellen

zijn na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal houdende het advies in te stemmen met het verzoek verwoord in de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 28 juni 2016 met drie ontwerpraadsbesluiten tot machtiging van diverse lidstaten om de toetreding van Zuid-Korea, Kazachstan en Peru tot het Haags Kinderontvoeringsverdrag (EK 32.317, GR) is als hamerstuk afgedaan.


Sociale media menu


Deel dit item: