Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 28 januari 202029 januari 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 28 januari 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Inbreng wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), CDA (Essers), PvdA (Sent), PVV (Van Strien), ChristenUnie (Ester), en SGP (Schalk).

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn) en ChristenUnie (Ester).

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het interbestuurlijk programma wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Inbreng wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Strien).

JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake het verslag van de JBZ -Raad van 2-3 december 2019, wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Kosteloze rechtsbijstand en vergoeding rechtsbijstand in asielzaken

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over kosteloze rechtsbijstand en de uitvoering van de motie-Strik c.s., de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over impactanalyses in verband met de herziening van de regels voor vergoeding van rechtsbijstand in asielzaken, en de EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM), wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Vos). De fracties van D66 en ChristenUnie sluiten zich bij deze vragen aan.

Artikel 100-brief

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit het agendapunt over de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 één week door te schuiven en zodoende op dinsdag 4 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

Hamerstukken

De commissies hebben ten aanzien van een aantal wetsvoorstellen besloten blanco eindverslag uit te brengen, teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk:

Divers

Reductiedoelstelling terugdringen kinderarmoede

De commissies Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten een commissiebrief te sturen naar aanleiding van de toezegging van de staatssecretaris van SZW tijdens het mondeling overleg op 21 januari 2020 om de Kamer te informeren over de voorstellen inzake de wijze van uitvoering van de motie-Kox over een reductiedoelstelling voor het terugdringen van kinderarmoede. De commissies wensen voor 1 april over deze voorstellen te beschikken.

Mondeling overleg pensioenen

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit het mondeling overleg van 10 maart 2020 met de minister van SZW over de vernieuwing van het pensioenstelsel te verbreden tot een overleg van de commissies SZW en Financiën en de minister van Financiën eveneens uit te nodigen voor dit overleg.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden