Stemming moties Algemene Politieke Beschouwingen3 november 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag gestemd over moties die waren ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op dinsdag 27 oktober.

De Eerste Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 27 oktober
Meer afbeeldingen

Drie moties werden aangenomen, namelijk:

 • de motie Rosenmöller/Jorritsma c.s. over de wenselijkheid van een verkenning voor een Parlementair Onderzoek naar discriminatie;
 • de motie-Kox c.s. over het uitkeren van de toegezegde bonus voor zorgverleners;
 • de motie-Otten c.s. over uitstel belastingbetaling voor zzp'ers.

Vier moties werden dinsdag door de Eerste Kamer verworpen. Zes moties waren al tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen door de indieners aangehouden.

Aangenomen moties

De volgende moties werden door de Eerste Kamer aangenomen :

 • Motie-Rosenmöller/Jorritsma c.s. spreekt uit dat het wenselijk is te verkennen hoe een Parlementair Onderzoek op grond van artikel 130 RvO van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kan worden ingericht naar de oorzaken van het verschil tussen de wet op papier en de wet in praktijk en waarom anti-discriminatoire bepalingen in wetgeving niet voldoende effectief zijn. De fracties van CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor deze motie.
 • Motie-Kox c.s. die de regering oproept de reeds voor dit jaar toegezegde bonus als eenmalige waardering voor zorgverleners nu met de grootst mogelijke spoed uit te keren en voor 2021 structureel betere financiële waardering mogelijk te maken. De motie is door Rutte ontraden. De fracties van SGP, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD steunden deze motie.
 • Motie-Otten c.s. die de regering verzoekt het versoepelde beleid te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor belastingbetaling voor zzzp'ers uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend. Alle fracties steunden deze motie.

Verworpen moties

De volgende moties werden door de Eerste Kamer verworpen :

 • Motie-Frentrop c.s. die het kabinet verzoekt om de steun aan het in juli 2020 in EU-verband overeengekomen herstelpakket tot nader order in te trekken en de gevolgen van de huidige covid-ontwikkelingen (2e golf) voor de Nederlandse economie zo snel mogelijk in kaart te brengen. De fracties van SGP, FVD en PVV stemden voor deze motie.
 • Motie-Faber c.s. die de regering verzoekt om de vrijwillige bijdrage aan de VN te schrappen. De motie werd ontraden door de premier. De fracties van FVD en PVV stemden voor deze motie.
 • Motie-Gerbrandy c.s. die de regering verzoekt om de verhuurderheffing per 2021 sterk te verminderen en op termijn af te schaffen. De fracties van SGP, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF en PvdD steunden deze motie.
 • Motie-Gerbrandy c.s. die de regering verzoekt om een gedegen onderzoek te doen naar alle aspecten van een basisinkomen voor alle Nederlanders. De fracties van GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PvdD en ChristenUnie steunden deze motie.

Aangehouden moties

De volgende moties werden aangehouden :

 • Motie-Koffeman c.s. die de regering verzoekt een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het maatschappelijk draagvlak voor het uitzonderen van publieke functies van de Wet Normering Topinkomens.
 • Motie-Otten c.s. die de regering verzoekt om op korte termijn een - al dan niet tijdelijke - oplossing voor mkb-ondernemers te vinden opdat er geen onnodige faillissementen van op zich levensvatbare bedrijven plaatsvindt.
 • Motie-Otten c.s. die de regering verzoekt na te gaan of deze overtollige liquiditeiten bij zorgverzekeraars kunnen worden ingezet voor betere beloning en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorgsector en verlaging van het eigen risico van de zorgverzekeringen.
 • Motie-Van Rooijen c.s. die de regering verzoekt om een definitieve oplossing te omarmen waarmee de dreiging van pensioenkortingen gedurende de transitieperiode wordt uitgesloten.
 • Motie-Van Rooijen c.s. die de regering verzoekt om indexatie van pensioenen dichter bij te brengen door het hanteren van een vaste rekenrente van ten minste 2%, gedurende transitieperiode naar het beoogde nieuwe pensioenstelsel.
 • Motie-Van Rooijen c.s. die de regering verzoekt om de arbeidskorting en de ouderenkorting in ongeveer dezelfde mate te laten stijgen.


Deel dit item:
De Eerste Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 27 oktober
De Eerste Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 27 oktober