Wetsvoorstel tegen kolengebruik bij elektriciteitsproductie aangenomenDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie aangenomen. De fracties van CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD stemden tegen.

Aangenomen moties

De Eerste Kamer steunde een motie van senator Koffeman (PvdD) om geen subsidies meer te verlenen voor het stoken van houtige biomassa.

De fracties van Fractie-Nanninga, D66, PvdA, GL, SP, PvdD, OSF, Fractie-Otten, PvdD en SGP stemden voor, de fracties van CDA, VVD, 50PLUS, PvdA en ChristenUnie stemden tegen.

De Eerste Kamer nam een gewijzigde motie van senator Schalk (SGP) over het wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 met algemene stemmen aan.

Verworpen moties

De Eerste Kamer verwierp dinsdag een motie van senator Van der Linden (Fractie-Nanninga) om te stoppen met het verbranden van bomen voor industriële energieopwekking.Deel dit item: