Stemgedrag Dr. R.L. Vreeman (PvdA)Voor335Tegen46

 • Voor
  25 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Verbetering kwaliteitsaspecten in het middelbaar beroepsonderwijs (34.347)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Uitvoering Overeenkomst tussen de lidstaten Europese Unie met IJsland en Noorwegen over de procedures voor overlevering (34.365)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Ketenaansprakelijkheid vervoersovereenkomsten (34.461)
 • Voor
  11 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Uitvoering van de netneutraliteitsverordening (34.379)
 • Tegen
  11 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Dercksen (PVV) c.s. inzake aanpassing van dit wetsvoorstel zodat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand wordt gezet (EK 34.379, G)
 • Voor
  11 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34.469)
 • Voor
  11 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen (34.474)
 • Voor
  11 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo (34.498)
 • Voor
  11 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag met Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (34.499)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (EK 33.509, R)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens (EK 33.509, Q)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (34.460)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening (34.442)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik in verband met het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (34.448)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34.457)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Implementatiewet toegang basisbetaalrekening (34.480)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Samenstelling van het College van procureurs-generaal (34.404)
 • Voor
  4 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Herziening van pensioenfondsen voor het notariaat (34.342)
 • Voor
  27 september 2016 (Hamerstuk)
  Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)
 • Voor
  27 september 2016 (Hamerstuk)
  Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (34.383)
 • Voor
  27 september 2016 (Hamerstuk)
  Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen (34.384)
 • Voor
  27 september 2016 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015 (34.475 A)
 • Voor
  27 september 2016 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2015 (34.475 B)
 • Voor
  27 september 2016 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2015 (34.475 C)