32.168

DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrechtDit voorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering de mogelijkheid toe om een nieuw soort DNA-onderzoek uit te voeren, het zogenaamde DNA-verwantschapsonderzoek. Met dit DNA-onderzoek kan worden vastgesteld of een bloedverwant van de persoon van wie het DNA door politie en justitie is onderzocht de mogelijke dader is van een misdrijf. Deze toepassing van het DNA-onderzoek wordt in Nederland al gebruikt bij bijvoorbeeld vaststelling van ouderschap, gezinshereniging in asielprocedures en de identificatie van oorlogsslachtoffers, slachtoffers van rampen en vermiste personen.

Met dit voorstel wordt het ook mogelijk om DNA-onderzoek te gebruiken om de identiteit van ongeïdentificeerde overleden slachtoffers vast te stellen, daarnaast krijgt de hulpofficier van justitie de bevoegdheid tot het verrichten van DNA-onderzoek aan celmateriaal van een onbekende verdachte. Tenslotte kan DNA-onderzoek verrricht worden aan celmateriaal van vermiste personen, die niet verdacht zijn, of hun bloedverwant. De profielen mogen in de DNA-databank strafzaken verwerkt worden, wel met andere bescherming dan die van verdachten/veroordeelden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.168, A) is op 19 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, SP, D66, OSF, 50PLUS, SGP en CDA stemden voor.

De commissie heeft op 16 maart 2012 een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie gezonden inzake de toegezegde aanpassingen in het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. De minister heeft hierop bij brief van 11 juli 2012 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 28 augustus 2012 heeft uitgebracht (EK 32.168, H). De commissie wacht het nieuwe ontwerpbesluit met belangstelling af.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2009

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten