Dinsdag 6 mei 2014, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Let op: vergadering begint na einde plenaire vergadering

5.33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

Voorbereidend onderzoek

8.ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur Stelselvernieuwing rechtsbijstand I

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 april 2014

9.E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg van 1 mei 2014 met de minister van Veiligheid en Justitie

10.E130056

Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg van 1 mei 2014 met de minister van Veiligheid en Justitie

12.T00491

Toezegging Monitoring en evaluatie wsnp (29.942)

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg van 29 april 2014 met de minister van Veiligheid en Justitie

15.Rondvraag


Korte aantekeningen