Dinsdag 23 februari 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda

2.
35600

Stikstofreductie en natuurverbetering

Nadere procedure

4.
35642

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Procedure

13.
Borgstelling MKB-landbouwkredieten aangepast voor Capital Requirements Regulation (CRR) en Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

Brief van de minister van LNV van 9 februari 2021 (35420, AC)

Bespreking

19.
Rondvraag


Korte aantekeningen