Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland (2019-2023)
Wetgeving in behandeling bij de Eerste Kamer


Wetgeving (aangemeld voor) plenaire behandeling bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel

commissie(s)

Fase

Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Wet terugzending criminele Antillianen (34.044)

KOREL

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Initiatiefvoorstel-Van Nispen Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs (34.420)

OCW

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Aanpassing bepalingen over markt en overheid in Mededingingswet (35.985)

LNV

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

BDO

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring VN-Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (36.027 (R2160))

BDO

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36.028)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring Verdrag met Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting (36.053)

FIN

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Online oprichting besloten vennootschappen (36.085)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Wet versterking participatie op decentraal niveau (36.210)

BiZa/AZ

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde (36.217)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (36.232 (R2174))

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering (36.233-(R2175))

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (36.270)

EZK/LNV

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.