Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland (2019-2023)
Wetgeving in behandeling bij de Eerste Kamer

Wetsvoorstel

commissie(s)

Fase

Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

OCW

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (35.397)

BiZa/AZ

De voortzetting van de plenaire behandeling is op verzoek van de initiatiefnemers aangehouden.

Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (35.532)

BiZa/AZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Behandeling van tweede lezingen van Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering (35.533)

BiZa/AZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35.688 (R2151))

I&A/JBZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920)

OCW

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35.990)

J&V

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang (36.177)

BiZa/AZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)

J&V, VWS en BiZa/AZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)

VWS

Het voorstel is in plenaire behandeling.


Wetgeving (aangemeld voor) plenaire behandeling bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel

commissie(s)

Fase

Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Wet terugzending criminele Antillianen (34.044)

KOREL

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Initiatiefvoorstel-Van Nispen Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs (34.420)

OCW

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)

BDO

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35.765)

OCW

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

BDO

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring VN-Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (36.027 (R2160))

BDO

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36.028)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring Verdrag met Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting (36.053)

FIN

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Online oprichting besloten vennootschappen (36.085)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden (36.165)

OCW

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.