35.300, L

Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht om de nu reeds lopende consultatieronde met betrekking tot een voorstel tot grondwetswijziging, dat de zittingsduur van de Eerste Kamerleden en de tweede lezing van de grondwetsherziening betreft, af te ronden en vervolgens te wachten met voortgaande stappen, zowel in de adviesaanvraag bij de Raad van State als bij het verdere wetgevingsproces, in ieder geval tot het moment dat in beide Kamers het debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.Kerngegevens

nummer 35.300, L
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, D66 en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Gerbrandy (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
Mr.drs. H. Otten (Fractie-Otten)
Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
Dr. M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 11 november 2019 aan de minister van BZK gevraagd hoe de regering voornemens is deze motie uit te voeren. In die brief is ook het behandeltraject voor het eindrapport van de staatscommissie geschetst zoals de commissie dat voor ogen heeft.