34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, L

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017In deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2017 de ouderenkorting structureel te handhaven op € 222,00 per jaarKerngegevens