Wetsvoorstel Herziening stelsel van gastouderopvang aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SP, GroenLinks, D66 en de PvdD stemden tegen.

De

is met algemene stemmen aangenomen.

De

is aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

Het wetsvoorstel

is aangenomen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD stemden tegen.

Tijdens deze behandeling op 6 en 7 juli 2009 is een achttal moties ingediend.

Het wetsvoorstel

Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (31.736)

is aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. Groenlinks, D66 en de VVD is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft vandaag de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.

Op verzoek van de indieners is de

aangehouden.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. SP, GroenLinks en de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Deel dit item: