Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Samenstelling en benoeming voorzitters commissies18 juni 2019

Tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 18 juni 2019 is de samenstelling van de vaste commissies van de Eerste Kamer vastgesteld en zijn de voorzitters en ondervoorzitters benoemd.

Commissiegang Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Voorzitters en ondervoorzitters

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Voorzitter: Boris Dittrich (D66)

Ondervoorzitter: Peter Nicolai (PvdD)

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Voorzitter: Bastiaan van Apeldoorn (SP)

1e Ondervoorzitter: Pim van Ballekom (VVD)

2e Ondervoorzitter: Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie)

Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Voorzitter: Niek Jan van Kesteren (CDA)

Ondervoorzitter: Lennart van der Linden (FvD)

Europese Zaken (EUZA)

Voorzitter: Ria Oomen-Ruijten (CDA)

Ondervoorzitter: Bastiaan van Apeldoorn (SP)

Financiën (FIN)

Voorzitter: Henk Otten (FvD)

Ondervoorzitter: Farah Karimi (GroenLinks)

Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Voorzitter: Marjolein Faber-van de Klashorst (PVV)

Ondervoorzitter: Annabel Nanninga (FvD)

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Voorzitter: Henk-Jan Meijer (VVD)

Ondervoorzitter: Jopie Nooren (PvdA)

Koninkrijksrelaties (KOREL)

Voorzitter: Paul Rosenmöller (GroenLinks)

Ondervoorzitter: Jeroen de Vries (FvD)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Voorzitter: Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Ondervoorzitter: Henk Pijlman (D66)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Voorzitter: Esther-Mirjam Sent (PvdA)

Ondervoorzitter: Roel Wever (VVD)

Justitie en Veiligheid (J&V)

Voorzitter: Margreet de Boer (GroenLinks)

Ondervoorzitter: Loek van Wely (FvD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Voorzitter: Micky Adriaansens (VVD)

Ondervoorzitter: Bob van Pareren (FvD)

Verzoekschriften

Voorzitter: Gom van Strien (PVV)

Samenstelling commissies

De overige samenstelling van de commissies is te vinden op de commissiepagina zelf. Een overzicht van alle commissies vindt u hier.


Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiegang Eerste Kamer
Commissiegang Eerste Kamer