Stemgedrag N.J.F. Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga)Voor255Tegen76

 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35.654, M)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verslag en onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (EK CXLIII A)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen (35.732, F)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32.411, I)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35.654, J)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (35.656)
 • Voor
  19 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag (35.732, G)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35.732, H)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
 • Voor
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
 • Voor
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
 • Voor
  2 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (35.654, H)
 • Voor
  2 februari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35.570 XIX, G)
 • Tegen
  12 januari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
 • Voor
  8 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35.578 / 35.431, G)
 • Voor
  8 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet meer investeren in asielzoekerscentra en de duurzaamheidsopgave (35.578 / 35.431, F)
 • Voor
  8 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van afdracht aan het EU-coronaherstelfonds (35.578 / 35.431, E)
 • Voor
  8 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over gelijkwaardige behandeling van huurders (35.578 / 35.431, D)
 • Voor
  8 december 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 B)
 • Voor
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg (35.403, J)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader (35.403, H)