Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie en veiligheid.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Mevrouw M.M. de Boer (GroenLinks) is voorzitter van de commissie. Ondervoorzitter is de heer H. Otten (Fractie-Otten).

Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie Justitie en Veiligheid.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Justitie en Veiligheid op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden

Mr. H.J.J. Talsma
ChristenUnie
Anciënniteit: 5 dagen

Anciënniteit: 40 dagen

Anciënniteit: 82 dagen

A. Nanninga
Fractie-Nanninga
Anciënniteit: 558 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

F. Karimi
GroenLinks
Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten
ondervoorzitter
Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

L.F.A.M. van Wely
Fractie-Nanninga
Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 1475 dagen

Mr.drs. M.M. de Boer
GroenLinks
voorzitter
Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 3596 dagen