Dinsdag 6 december 2016, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
34067, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitwerking AMvB behorende bij het wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden; Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

Bespreking

5.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Bespreking voorstel voor een overleg met deskundigen over het initiatiefvoorstel en wijziging inbrengdatum

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen