Voorzitter Eerste Kamer benoemt voorzitters vaste KamercommissiesDe tijdelijk Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, heeft op dinsdag 21 juni in de plenaire vergadering de leden aangewezen die deel zullen uitmaken van de dertien vaste commissies van de Eerste Kamer. Tevens heeft hij conform artikel 37 van het Reglement van Orde de voorzitters van deze commissies benoemd.

De volgende Kamerleden zijn benoemd als voorzitter en ondervoorzitter, naar alfabetische volgorde van de commissies:

de heer Engels (D66) als voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ), en mevrouw Sylvester (PvdA) als ondervoorzitter;

de heer Fred de Graaf (VVD) als voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), en de heren Franken (CDA) en Smaling (SP) als ondervoorzitters;

mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD) als voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), en de heer Noten (PvdA) als ondervoorzitter;

mevrouw Strik (GroenLinks) als voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO), en de heer Schrijver (PvdA) als ondervoorzitter;

de heer Essers (CDA) als voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (Fin.), en de heer De Grave (VVD) als ondervoorzitter;

mevrouw Meurs (PvdA) als voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel /JBZ-Raad (I&A/JBZ), en de heer Machiel de Graaf (PVV) als ondervoorzitter;

de heer Marcel de Graaff (PVV) als voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO), en mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD) als ondervoorzitter;

mevrouw Linthorst (PvdA) als voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL), en de heer Thom de Graaf (D66) als ondervoorzitter;

de heer Flierman (CDA) als voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en de heer Ganzevoort (GroenLinks) als ondervoorzitter;

mevrouw Sylvester (PvdA) als voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en mevrouw Klever (PVV) als ondervoorzitter;

mevrouw Broekers-Knol (VVD) als voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie (V&J), en mevrouw Van Bijsterveld (CDA) als ondervoorzitter;

de heer Van Strien (PVV) als voorzitter van de vaste commissie voor de Verzoekschriften;

mevrouw Slagter-Roukema (SP) als voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en mevrouw Dupuis (VVD) als ondervoorzitter.

Klik hier voor een overzicht van de samenstelling van de vaste commissies van de Eerste Kamer per 21 juni 2011.


Deel dit item: