Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 20 november 201821 november 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 20 november 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Implementatie Vierde spoorwegpakket

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), SP (Meijer), GroenLinks (Binnema) en ChristenUnie (Kuiper). De PvdA-fractie sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

Evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Schaap (VVD), Van Zandbrink (PvdA), Binnema (GroenLinks) en Koffeman (PvdD).

Toezegging Onderzoek weigerende observandi

Inbreng voor schriftelijk overleg is reeds geleverd door de fracties van VVD (Knip), PVV (Dercksen) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de 50PLUS-fractie.

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op 4 december 2018 acht de commissie het wetsvoorstel gereed om als hamerstuk te worden afgedaan.

Gereed voor plenaire vergadering

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

De commissie Korel brengt blanco eindverslag uit over de Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Overig nieuws

EU-Richtlijn instellingen bedrijfspensioenvoorziening

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat akkoord met de conceptbrief aan de Raad van State met het verzoek om voorlichting en stelt voor deze ter vaststelling naar de plenaire agenda door te geleiden. Verder stelt de commissie het voorlopig verslag over de Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ongewijzigd vast.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer