Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen huurbeleidDe Eerste Kamer heeft dinsdag drie wetsvoorstellen aangenomen betreffende het huurbeleid.

Het initiatiefvoorstel Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten werd aangenomen met steun van de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD, CU en PVV. De fracties van FVD en Fractie-Otten stemden tegen. Het initiatiefvoorstel-Nijboer beperkt de huurstijging de komende jaren voor circa 1 miljoen huurders in de vrije sector tot de inflatie plus één procent.

Het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting dat was ingediend door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) werd aanvaard met steun van de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FvD, VVD, Fractie-Otten, GL, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en CU. De fracties van SP en PvdD stemden tegen het wetsvoorstel. Hiermee is nu wetgeving ontstaan die het verhuurders toestaat om op schriftelijk verzoek van de huurder een tijdelijke huurkorting voor een periode tussen één maand en drie jaar te geven. Dit geldt voor zowel gereguleerde huurcontracten als voor geliberaliseerde huurcontracten.

Het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet dat was ingediend door minister Ollongren werd eveneens door de Eerste Kamer aanvaard. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FvD, VVD, Fractie-Otten, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en CU stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV en PvdD tegen.

De Eerste Kamer stemde dinsdag ook over twee tijdens het debat op 16 maart ingediende moties.

De motie van senator Van der Linden (Fractie-Nanninga) die de regering vraagt vóór het Belastingplan 2022 te onderzoeken hoe de regeling belastingvrije schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een koopwoning zodanig kan worden aangepast, dat ouders die in eerdere jaren slechts ten dele gebruik gemaakt hebben van deze regeling, alsnog onder dezelfde voorwaarden een aanvullende schenking kunnen doen tot aan de maximale vrijstelling, werd aangenomen. GroenLinks, SP, PvdA en D66 stemden tegen.

De motie van senator Van Hattem (PVV) die de regering vraagt om maatregelen richting gemeenten om de toewijzing met voorrang van sociale huurwoningen aan statushouders helemaal te stoppen, werd verworpen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De motie van senator Van Rooijen (50Plus) die de regering om de geschrapte uitzondering inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW’ers weer in te voeren, werd op verzoek van de indiener aangehouden.Deel dit item: