Eerste Kamer stemt in met Eigenmiddelenbesluit EUDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie voor het Europese deel van Nederland, het zogeheten Eigenmiddelenbesluit EU. Op verzoek van senator Otten (Fractie-Otten) vond een hoofdelijke stemming plaats: 45 senatoren stemden voor het wetsvoorstel, 23 senatoren stemden tegen.

Het Eigenmiddelenbesluit (EMB) regelt de financiering van de EU-begroting en daarmee de afdrachten aan de Europese Unie van de lidstaten. Het EMB omvat het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) en het naar aanleiding van de coronacrisis in het leven geroepen eenmalige herstelfonds dat Next Generation EU heet.

Moties

De Eerste Kamer stemde ook - met zitten en opstaan - over drie tijdens het debat op 18 mei ingediende moties; één motie werd aangehouden.

Verworpen werd de motie van senator Karimi (GroenLinks) die de regering verzoekt om een aanzet tot een plan uit te werken zodat voor 1 juli in samenwerking met de missionaire Staten-Generaal een uitgewerkt plan kan worden ingediend bij de Europese Commissie. De fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA en CU stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, 50PLUS, OSF, D66, PVV en PvdD stemden tegen.

Verworpen werd de motie van senator Karimi die de regering verzoekt om de herstelplannen van EU-landen mede te beoordelen op hun compatibiliteit met rechtsstatelijke en democratische beginselen, en de regering verzoekt in de Europese Raad bezwaar te maken tegen uitvoeringsbesluiten van herstelplannen die in strijd zijn met deze fundamentele EU-waarden. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en CU stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS en PVV stemden tegen.

Verworpen werd de motie van senator Van Strien (PVV) die de regering verzoekt niet in te stemmen met het Herstelfonds. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor de motie, de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en CU stemden tegen.

Aangehouden werd de motie van senator Otten (Fractie-Otten) die de regering verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vorm van schuldtransitie te komen waarbij de particuliere schulden meer in overeenstemming komen met die van andere EU-lidstaten.Deel dit item: