Stemgedrag Drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)Voor1394Tegen187

 • Voor
  19 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19 (35.627)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)
 • Tegen
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35.570 XIX, G)
 • Voor
  12 januari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
 • Voor
  8 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19 (35.543)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.544)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake corona maatregelen (35.553)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen (35.556)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Koning 2021 (35.570 I)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2021 (35.570 J)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021 (35.570 A)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (35.570 B)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat provinciefonds 2021 (35.570 C)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.567)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.585)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet LNV 20.. (35.643)
 • Voor
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Wet vliegbelasting (35.645)