34.787

Wet afschaffing van de btw-landbouwregelingDit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en heeft tot doel om de btw-landbouwregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen omdat de regeling onvoldoende bijdraagt aan de beleidsdoelen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie stemden voor.

De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018, gezamenlijk met de Algemene financiële beschouwingen, vond plaats op 12 december 2017. Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PVV stemden tegen.

Tijdens de plenaire behandeling werden vier moties ingediend, werd een tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017 ingediende motie gewijzigd en werd een op 5 juli 2016 aangenomen motie bij het debat betrokken. Over deze 6 moties werd op 19 december 2017 gestemd.

Op 28 november 2017 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de commissie een technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel C, in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Documenten