Dinsdag 15 mei 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda


2.12 gemeentelijke herindelingen

Samenvoeging gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum; Samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout; Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland; Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard; Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen; Samenvoeging gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland; Samenvoeging gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Procedure

3.34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Nadere procedure

4.34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding


Nadere procedure

5.34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017


Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2018 inzake inwerkingtreding Wiv 2017 (34588, J)

7.34453, H

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen


Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 april 2018 inzake uitstel brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, H)

8.Toezegging T02231

Toezegging Melding van een niet-onderzoek (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders


Inbreng voor schriftelijk overleg

10.RondvraagKorte aantekeningen