Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 26 mei 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35300 VI, AE

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Inbreng schriftelijk overleg

6.
COM(2020)188

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

Inbreng schriftelijk overleg

7.
Rapportage 2019 Internationale Mensenrechtenprocedures

Bespreking

10.
Rondvraag