Dinsdag 29 juni 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.35122, J

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de inwerkingtreding en toepassing van de Wet Straffen en Beschermen; Wet straffen en beschermen

Bespreking

12.Terugkoppeling bijeenkomst Werkgroep artificiële intelligentie

Bespreking

13.Terugkoppeling eerste bijeenkomst Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht"

Bespreking

15.Rondvraag


Korte aantekeningen