Nieuws uit de commissies: dinsdag 9 april 201910 april 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 9 april 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit op 23 april 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag (met coulance tot 26 april 2019). De minister zal verzocht worden uiterlijk 10 mei 2019 te antwoorden, zodat de commissie op 14 mei 2019 mogelijk nog een plenaire behandeling voor de Kamerwisseling kan voorstellen.

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

De commissie Financiën bevestigt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid op 16 april 2019. Enkele woordvoerders maken kenbaar behoefte te hebben aan een plenair debat.

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), PVV (Van der Sluijs), SP (Reuten) en 50PLUS (Nagel). De commissie verzoekt de nota naar aanleiding van het verslag alsmede de schriftelijke reactie van de regering uiterlijk vrijdag 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

Verhoging inkomensgrens kindgebonden budget voor paren

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Schnabel), SP (Don), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Terugkerende toetsing onafhankelijke evaluatie

Gezamenlijke inbreng voor schriftelijk overleg ten aanzien van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toezegging voor een terugkerende toetsing van onafhankelijke evaluatie wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Gebruik chartaal geld als betaalmiddel

Inbreng voor schriftelijk overleg, naar aanleiding van de op 7 december 2018 ontvangen brief in verband met toezegging toezenden van een brief aan de Eerste Kamer over het gebruik van chartaal geld als betaalmiddel wordt geleverd door de leden van de fractie van D66 (Gout-Van Sinderen). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie, zodat fracties de gelegenheid hebben zich desgewenst aan te sluiten.

Commissievoorstel 'EU-China - A strategic outlook'

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Overbeek).

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden