Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Initiatiefvoorstel Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008 aangenomen en overig nieuws11 december 2018

De Eerste Kamer heeft vandaag het

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, PvdA, SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor. GroenLinks en PvdD stemden tegen.

De tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel ingediende

is ingetrokken.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, PvdA, SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66, GroenLinks en PvdD stemden voor. De PVV-fractie stemde tegen.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Financiën en met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedebatteerd over de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019, het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) en het voorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556).

Tijdens dat debat werden 8 moties ingediend:

De stemmingen over de wetsvoorstellen, over de moties en over de eerder tijdens de Algemene politieke beschouwingen ingediende en aangehouden motie-Strik (GroenLinks) c.s. over evenredige lastenverdeling bij de klimaatmaatregelen (EK 35.000, E) vinden plaats op 18 december 2018.

De Kamer heeft met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat werd de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK, D) ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de motie vinden plaats op 18 december 2018.


Sociale media menu


Deel dit item: