Wetsvoorstellen bij commissie voor Buitenlandse Zaken
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond