Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 26 maart 201927 maart 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 26 maart 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie EZK/LNV op 26 maart 2019
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Klimaatwet; Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 9 april 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 mei 2019.

Wijziging van de rentemaatstaf lening hoger onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Martens), D66 (Rinnooy Kan), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Bikker).

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De fracties van VVD (Knip), CDA (Rombouts), D66 (Andriessen), PVV (Dercksen), PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

De heer Van Rij (CDA) wordt verzocht inbreng voor het nader schriftelijk overleg te leveren op woensdag 27 maart 2019. Afhankelijk van de snelheid van de beantwoording van het ministerie van Financiën kan de commissie Financiën mogelijk op 2 april besluiten tot ofwel afdoening als hamerstuk op 9 april 2019 ofwel plenaire behandeling op 16 april 2019. De fractie van de SP wenst aan te tekenen dat zij tegen verder uitstel van de plenaire afronding van het wetsvoorstel is.

Nationaal Plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Postema).

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op dinsdag 9 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

Voorstel Europese Commissie 'EU-China - A strategic outlook'

De commissie besluit Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op dinsdag 9 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronische patiëntendossiers

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 16 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Toezenden brief aan Eerste Kamer over gebruik chartaal geld als betaalmiddel

De commissie Financiën besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de rol, het gebruik en de acceptatie van contant geld in Nederland. De leden van de fractie van D66 (Gout-Van Sinderen) leveren inbreng op 9 april 2019. Toezegging T02639 wordt in afwachting hiervan gehandhaafd als openstaand.

Deskundigenbijeenkomst

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hield een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Hierin kwamen deskundigen aan het woord over de wetenschappelijke aspecten van het wetsvoorstel en de gevolgen voor de woningmarkt en de landbouwsector. Inbreng voor het nader voorlopig verslag is voorzien op 16 april 2019.

Hamerstuk

Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie EZK/LNV op 26 maart 2019
Commissie EZK/LNV op 26 maart 2019