Stemgedrag Prof.drs. H.A. Schaper (D66)Voor824Tegen114

 • Voor
  18 december 2018 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat provinciefonds 2019 (35.000 C)
 • Voor
  18 december 2018 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2019 (35.000 J)
 • Voor
  18 december 2018 (Hamerstuk)
  Nadere regeling wederbenoeming voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (35.037)
 • Voor
  18 december 2018 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.064)
 • Voor
  11 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Mogelijke toewijzing extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (35.016)
 • Voor
  11 december 2018 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34.761)
 • Voor
  11 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden (34.763)
 • Voor
  11 december 2018 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34.683)
 • Voor
  4 december 2018 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))
 • Voor
  4 december 2018 (Hamerstuk)
  Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34.813)
 • Voor
  4 december 2018 (Hamerstuk)
  Aanpassing wetten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat door departementale herindeling (34.987)
 • Voor
  4 december 2018 (Hamerstuk)
  Elektronische openbaarmaking processen-verbaal van stembureaus en opgaven van burgemeesters van aantallen uitgebrachte stemmen (35.011)
 • Voor
  4 december 2018 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35.012)
 • Tegen
  27 november 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel (EK 35.000, L)
 • Tegen
  27 november 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over het inzichtelijk maken van de lessen die de regering trekt uit de financieel-economische crisis (EK 35.000, K)
 • Voor
  27 november 2018 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (34.988)
 • Voor
  27 november 2018 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)
 • Voor
  20 november 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters (EK 34.716, I)
 • Voor
  20 november 2018 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)
 • Tegen
  20 november 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie (EK 34.716, J)
 • Voor
  13 november 2018 (Hamerstuk)
  Wet invoering extra geboorteverlof (34.967)
 • Voor
  6 november 2018 (Hamerstuk)
  Wet toezicht trustkantoren 2018 (34.910)
 • Tegen
  30 oktober 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de kosten van klimaatschade (EK 35.000, G)
 • Tegen
  30 oktober 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het laten terugkeren van Syriërs naar Syrië (EK 35.000, A)
 • Tegen
  30 oktober 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) en Sent (PvdA) c.s. over de positie van kwetsbare zzp-ers en flexwerkers (EK 35.000, D)