Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Prof.mr. N.J. Schrijver (PvdA)groen handje met duim omhoog 426rood handje met duim omlaag 54

 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Raming der voor de Eerste Kamer in 2018 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXXIII, A)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (34.639)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken (34.493)
 • Voor
  23 mei 2017 (Zonder stemmen)
  Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (34.568)
 • Tegen
  23 mei 2017 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over wettelijke uitgangspunten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koe (EK 34.295 / 34.532, L)
 • Tegen
  23 mei 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Meijer (SP) c.s. over een publieke fosfaatbank (EK 34.295 / 34.532, K)
 • Voor
  23 mei 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoering stelsel van fosfaatrechten (34.532)
 • Voor
  23 mei 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)
 • Voor
  23 mei 2017 (Hamerstuk)
  Versterking stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit (34.432)
 • Voor
  23 mei 2017 (Hamerstuk)
  Regeling rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoek en voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34.472)
 • Voor
  23 mei 2017 (Hamerstuk)
  Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34.479)
 • Voor
  23 mei 2017 (Hamerstuk)
  Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten (34.651)
 • Voor
  16 mei 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet I en M 2017) (34591)
 • Voor
  16 mei 2017 (Hamerstuk)
  Het verslag over het verzoekschrift van R.R.B.V. te R. betreffende vrijstelling van naheffingsaanslagen loonheffing (CXXII, A)
 • Voor
  16 mei 2017 (Hamerstuk)
  Gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en gebruik BIG-nummer voor transparantiedoeleinden (34.330)
 • Voor
  16 mei 2017 (Hamerstuk)
  Vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en bestrijding van identiteitsfraude (34.519 (R2071))
 • Voor
  16 mei 2017 (Hamerstuk)
  Vastlegging recht op alleenstaandennorm en inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden (34.571)
 • Voor
  9 mei 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften betreffende de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (34.574)
 • Voor
  18 april 2017 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (34.640 (R2081))
 • Voor
  18 april 2017 (Hamerstuk)
  Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland (34.523)
 • Voor
  18 april 2017 (Hamerstuk)
  Verlenging werkingsduur Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (34.633)
 • Voor
  18 april 2017 (Hamerstuk)
  Reactietermijn voor verzoeken ter controle of bepaalde personen zijn uitgesloten van het (passief) kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlement (34.635)
 • Tegen
  11 april 2017 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Stemming Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen
 • Tegen
  28 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)
 • Voor
  28 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Van Rij (CDA) en Wezel (SP) over aanhouding in afwachting van nadere informatie (EK 33.987, J)