35.570 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 9 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 30 maart 2021 besloten de brief van de minister van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2021 (EK 35.570 VII / 34.430, E met bijlagen) over de versterking en vernieuwing van de lokale democratie te betrekken bij het beleidsdebat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overheden dat op 11 mei 2021 is gepland.

De commissie heeft bij brief van 11 maart 2021 gereageerd op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting (EK 35.347 / 35.570 VII, R met bijlage) (naar aanleiding van de motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (EK 35.347, L).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten