Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 12 november 201914 november 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 12 november 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren gezamenlijk inbreng.

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Sent), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

Aanpassing referentielanden vaststelling geneesmiddelenprijzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren) en PvdA (Nooren). De commissie streeft naar spoedige plenaire afhandeling van het wetsvoorstel, conform het verzoek de minister voor Medische Zorg van 6 november jl. en stemt in met het voorgestelde tijdpad.

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Verkerk).

Implementatie donorregistratiesysteem

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2019 wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

Divers

Participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit tot een technische briefing over het wetsvoorstel op 26 november 2019 en stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 december 2019.

Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

De commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten het agendapunt opnieuw te agenderen tijdens de vergadering van 19 november 2019 in afwachting van de publicatie van het woordelijk verslag van het mondeling overleg met de staatssecretaris van Defensie op 5 november 2019. De commissies besluiten in de tussentijd de staatssecretaris schriftelijk te vragen om een overzicht van de stappen en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze voor Herwijnen als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militair radarstation, alsmede wanneer het onderzoek naar alternatieve locaties is afgerond.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer