Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Mr. B.J. Swagerman (VVD)groen handje met duim omhoog 130rood handje met duim omlaag 20

 • Voor
  5 juli 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet uitwerking Autobrief II (34.391)
 • Voor
  5 juli 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof (33.866)
 • Voor
  5 juli 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (33.865 (R2024))
 • Voor
  5 juli 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Laar Beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe (27.570 (R1672))
 • Voor
  5 juli 2016 (Hamerstuk)
  Brief inzake instemmingsverzoek ontwerpraadsbesluiten aanvaarding Peru, Kazachstan en Zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (EK 32.317 GR)
 • Voor
  5 juli 2016 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34.280 (R2058))
 • Voor
  5 juli 2016 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Aanvullend Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34.371 (R2066))
 • Voor
  28 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeteren (EK 34.300 IV / CXIX, V)
 • Voor
  28 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (EK 34.300 IV / CXIX, R)
 • Voor
  28 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het ambt van Rijksvertegenwoordiger (EK 34.300 IV / CXIX, Q)
 • Voor
  28 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Graaf (D66) c.s. over een evaluatie van het Statuut voor het Koninkrijk (EK 34.300 IV / CXIX, P)
 • Voor
  28 juni 2016 (Hamerstuk)
  Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (34.411)
 • Tegen
  21 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden (EK 34.329, E)
 • Voor
  21 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn (34.329)
 • Voor
  21 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herpositionering zelfstandige bestuursorganen CBS (34.248)
 • Voor
  21 juni 2016 (Hamerstuk)
  Exploitatie van de luchthaven Schiphol (34.197)
 • Voor
  21 juni 2016 (Hamerstuk)
  Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34.378)
 • Voor
  21 juni 2016 (Hamerstuk)
  Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34.406)
 • Voor
  21 juni 2016 (Hamerstuk)
  Concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam (34.447)
 • Voor
  21 juni 2016 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2017 (CXX)
 • Tegen
  14 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over onderzoek naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers variabele uitkeringen kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen (EK 34.255, N)
 • Voor
  14 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling (34.255)
 • Voor
  14 juni 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (34.251)
 • Voor
  14 juni 2016 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2016 in verband met garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board (34.422)
 • Voor
  14 juni 2016 (Hamerstuk)
  Rijkssanctiewet (34.009 (R2035))