Nieuws uit de commissies: dinsdag 3 april 20184 april 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 3 april 2018 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waaraan de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Maximering aantal regionale publieke media-instellingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en PvdA/GroenLinks (Van Zandbrink/Ganzevoort).

34872

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), SP (Gerkens), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).

34851

Derde Landelijk Afvalbeheer Plan

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 15 maart 2018 wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos).

30872, C

Modernisering van de overheid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de programmastart van het interbestuurlijk programma (IPB) levert de PVV-fractie (Van Hattem) inbreng voor schriftelijk overleg met de minister.

29362, A

Modernisering Wet ministeriële verantwoordelijkheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Schouwenaar).

34871

Justitie en Binnenlandse Zaken-raad

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over het verslag van de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017 wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

32317, IS

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), PVV (Van Strien), SP (Kohler), PvdA (Sent) en GroenLinks (Vos)

34.808

Toezegging Fiscale beleidsagenda

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de fiscale beleidsagenda is geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en ChristenUnie (Ester) .

T02515; 34.700

Toezegging brief over maatregelen belastingontwijking

De fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de brief inzake maatregelen tegen belastingontwijking- en ontduiking

T02526; 34.700; 34.785

Voorbereidend onderzoek

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 april 2018 te houden.

34812

Hamerstuk

Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

34745

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waaraan de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waaraan de commissiekamers zich bevinden