Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Prof.dr. P.B. Cliteur (FVD)groen handje met duim omhoog 93rood handje met duim omlaag 13

 • Tegen
  3 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35.300, AD)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34.789)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen (35.137)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Volg- en traceer­systeem tabak (35.204)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening (35.288)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over verhoging van de algemene heffingskorting (35.300, Y)
 • Voor
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem (35.300, Z)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de youngtimerregeling (35.300, X)
 • Voor
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales (35.300, V)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda (35.300, T)
 • Voor
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het niet korten van de pensioenen (35.300, Q)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen (35.300, S)
 • Tegen
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)
 • Voor
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen als bedoeld in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL (35.123, I)
 • Tegen
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel tot een aangepaste aanvullende overeenkomst aanvaardbaar is voor de Kamer (35.123, K)
 • Tegen
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123, J)
 • Tegen
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (35.180)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over onderzoek naar een goede infrastructuur voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking (34.956, G)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Deactivering van de quotumheffing (34.956)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales (35.300, O)
 • Voor
  12 november 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (35.258 (R2130))
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de ouderenkorting (35.300, K)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (35.300, L)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen (35.300, J)