Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 18 februari 202019 februari 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 18 februari 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wet straffen en beschermen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker).

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk). Het lid Recourt (PvdA) deelt de commissie mede dat het lid Sent (PvdA) in dit dossier als woordvoerder zal optreden.

Goedkeuring Verdrag Regering Koninkrijk der Nederlanden en Regering Verenigde Staten van Amerika inzake samenwerking defensieaangelegenheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en SP (Van Apeldoorn).

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en SP (Gerkens).

Wijziging van de Embryowet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

Verslag schriftelijk overleg minister voor Rechtsbescherming stand van zaken regelgeving mediation; begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt) gezamenlijk.

Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 17 januari 2020 wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar) en SP (Janssen).

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Rietkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Recourt) leveren gezamenlijk inbreng.

BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Inbreng voor schriftelijk overleg BNC-fiche en brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 februari 2020 wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vendrik), PvdA (Crone) en PVV (Faber).

Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van debrief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 februari 2020wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), SP (Gerkens) en PvdD (Koffeman).

Hamerstukken

Wijzigingswet meldkamers

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Toevoegen bevoegdheid opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk. Toezegging T02090 wordt aangemerkt als voldaan.

Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Verzamelen en verspreiden studiekeuze-informatie en onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Divers

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

De commissies Europese Zaken/Justitie en Veiligheid bespreken het verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over de Commissiemededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie van 10 februari 2020 en besluiten in nader schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum is gesteld op 3 maart 2020.

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken blikt terug op het debat over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel van 4 februari 2020. Zij beschouwt de motie-Schalk c.s. als uitgevoerd en wacht de uitvoering van de motie-Vos c.s. af. Na afronding van de besprekingen in het College van Senioren agendeert de commissie het eindrapport van de Staatscommissie opnieuw om te bezien over welke onderwerpen zij door wenst te praten.

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stemt ermee in om het conceptverzoek om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de plenaire vergadering voor te leggen.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer