Nieuws uit de commissies dinsdag 23 maart 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 23 maart 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Biomassa

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Crone) gezamenlijk, de Fractie-Nanninga (Berkhout) en de Partij voor de Dieren (Koffeman).

Wet digitale overheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt (deels gezamenlijk) geleverd door de fracties van CDA (Prins), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en CU (Verkerk).

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) gezamenlijk.

Terugvordering NOW-subsidie

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hardheidsbeleid met betrekking tot de terugvordering van NOW-subsidie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van CDA (Essers).

Plenair

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen eindverslag uit. Alvorens een voorstel tot plenaire behandeling te doen, overwegen de commissies een enkele vraag te stellen aan het College voor de Rechten van de Mens. De commissies besluiten hierover op 30 maart 2021.

Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Deskundigenbijeenkomst

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken hield een besloten, informeel deskundigengesprek over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en bijbehorend ontwerpbesluit. Op de bijeenkomst werden inleidingen gehouden door: W. Ankersmit (Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland), N. Scholten (Expertisecentrum Regelgeving Bouw), J. Rats (Bouwend Nederland), K. Klein (Vereniging Eigen Huis) en J. Meindersma (Gemeente Almere).

Europese Migratie- en Asielpact

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad hield een deskundigenbijeenkomst over het Europese Migratie- en Asielpact. De sprekers waren: Andrea Vonkeman, Head of Office UNHCR Netherlands; Luke Korlaar, Senior Protection Officer UNHCR; Catherine Woollard, Secretary General European Council of Refugees and Exiles (ECRE); Minos Mouzourakis, Legal officer at Refugee Support Aegean en Salvatore Nicolosi, Assistant Professor in European and International Law at Utrecht University.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.