Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 25 juni 201926 juni 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 25 juni 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier op de website van de Eerste Kamer in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2019, in reactie op het verzoek van de commissie om geïnformeerd te worden over het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel. De commissie besluit gehoor te geven aan het verzoek van de minister om het wetsvoorstel uiterlijk 2 juli 2019 plenair te behandelen, inclusief stemmingen, en heeft hiertoe een voorstel gedaan aan het College van Senioren. Het College heeft hiermee ingestemd. De commissie wenst voorafgaand aan het debat verslag uit te brengen, te beantwoorden uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 om 18.00 uur. De fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen) geven te kennen inbreng te zullen leveren voor het verslag.

Machtigingswet oprichting Invest-NL

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Otten), VVD (Bruijn), GroenLinks (Karimi), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), PVV (Faber-van de Klashorst), SP (Gerkens) en PvdD (Koffeman).

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Rombouts), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en PvdA.

Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor schriftelijk overleg over brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 en 14 mei 2019 wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), PvdA (Nooren; gezamenlijk met enkele andere fracties), PVV (Van Kesteren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief op basis van de ontvangen inbrengen wordt op 2 juli 2019 ter vaststelling geagendeerd.

Toezegging Privacy Impact Assessment

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt op basis hiervan een conceptbrief aan de minister en mailt deze rond onder de leden van de commissie.

Wet fiscale arbitrage

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 2 juli 2019. De leden van de fracties van CDA (Essers) en GroenLinks (Karimi) maken kenbaar inbreng te willen leveren.

Uitwerking suggesties verbetering giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

De leden van de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers) maken kenbaar schriftelijke vragen te willen stellen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van de brief van 8 april 2019 inzake de verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling. De commissie stelt de inbrengdatum voor schriftelijk overleg vast op dinsdag 10 september 2019.

Divers

Interparlementaire samenwerking klimaatbeleid

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit Tweede Kamerrapporteur EU-kopgroep klimaat, Agnes Mulder, uit te nodigen voor een gesprek op 2 juli 2019.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden