Stemgedrag J.G. Nagel (50PLUS)groen handje met duim omhoog 822rood handje met duim omlaag 86

 • Voor
  12 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H)
 • Voor
  12 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.046)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten (35.056)
 • Voor
  29 januari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35.000 XVII)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Fiers (PvdA) c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens (EK 35.004, F)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Aardema (PVV) c.s. over het terugbrengen van het ODE tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro (EK 35.004, E)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken in de nationale rechtsorde (EK 35.000 VI, K)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse vluchtelingen (EK 35.000 VI, J)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoets (EK 35.000 VI, I)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Refugees (EK 35.000 VI, H)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Migration (EK 35.000 VI, G)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bruijn (VVD) c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan € 70.000 (EK 34.556, F)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporaties (EK 35.030, F)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35.032)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen (35.031)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over evenredige lastenverdeling bij de klimaatmaatregelen (EK 35.000, E)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Binnema (GroenLinks) c.s. over compensatie van de lastenverzwaring die de vermindering van de korting op de energiebelasting veroorzaakt (EK 35.029, C)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029)