Stemgedrag mr. C.J. Kok (PVV)groen handje met duim omhoog 754rood handje met duim omlaag 274

 • Voor
  16 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wnra (35.073)
 • Voor
  9 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
 • Voor
  9 april 2019 (Hamerstuk)
  Schrappen beperking aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35.061)
 • Voor
  9 april 2019 (Hamerstuk)
  Melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart (34.979)
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)
 • Tegen
  2 april 2019 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht (33.844)
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35.060)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen (35.088)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Mogelijk maken van bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34.893)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De gewijzigde motie-Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (34456, K, was letter I)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35.148)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608)
 • Tegen
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)
 • Tegen
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)
 • Voor
  12 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens (34.958)
 • Voor
  5 maart 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over financiering van de rechtspraak (EK 34.775 VI, AS)
 • Voor
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit (EK 34.775 VI, AQ)
 • Tegen
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over gefinancierde rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AO)
 • Tegen
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over een visie op de toekomst van de rechtelijke macht (EK 34.775 VI, AN)