Stemgedrag mr. dr. M.F. Andriessen (D66)groen handje met duim omhoog 194rood handje met duim omlaag 34

 • Tegen
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld (EK 34.775, E)
 • Voor
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie (34.231)
 • Voor
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer (EK CXXXIV B)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2020 (CXXXV)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34.982)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35.070)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Waarborgwet 20.. (35.075)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
 • Voor
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506)
 • Voor
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • Tegen
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Opnemen klinisch technoloog in lijst registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Wet abonnementstarief WMO (35.093)
 • Voor
  16 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wnra (35.073)
 • Tegen
  9 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
 • Voor
  9 april 2019 (Hamerstuk)
  Schrappen beperking aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35.061)
 • Voor
  9 april 2019 (Hamerstuk)
  Melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart (34.979)
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)