Stemgedrag Prof.dr. M.J. Verkerk (ChristenUnie)Voor1078Tegen311

 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Amendement van het lid Dittrich over respectvolle bejegening van deelnemers aan de vergaderingen (CLVI, J) (EK CLVI J)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over zonder verlof van de Kamer indienen van een motie in eerste termijn (CLVI, T) (EK CLVI T)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over indienen van een motie zonder ondertekening of ondersteuning van ten minste vier andere leden (CLVI, U) (EK CLVI U)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het schrappen van de bevoegdheid van de commissies om rapporteurs te benoemen (EK CLVI R)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het onmogelijk maken van een digitaal quorum (CLVI, S) (EK CLVI S)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) over het uitstellen van de stemming over de herziening van het Reglement van Orde (CLVI, E)
 • Voor
  16 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (35.942)
 • Voor
  16 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging Aanvullingswet bodem Omgevingswet in verband met overgangsrecht (36.293)
 • Voor
  16 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (35.942)
 • Voor
  16 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging Aanvullingswet bodem Omgevingswet in verband met overgangsrecht (36.293)
 • Voor
  9 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over nationale bevoegdheden op het terrein van het abortusrecht (36.259, I)
 • Voor
  9 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur (36.189)
 • Voor
  9 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over richtlijnen voor de naleving van fundamentele rechten en vrijheden in het externe beleid van de Europese Unie (36.259, E)
 • Voor
  9 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)
 • Voor
  9 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35.261)
 • Voor
  9 mei 2023 (Hamerstuk)
  Modernisering erkenningenstelsel Wegenverkeerswet 1994 (36.164)
 • Voor
  9 mei 2023 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen (36.252)
 • Voor
  18 april 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)
 • Voor
  18 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)
 • Voor
  18 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Versterking gebouwen in de provincie Groningen (35.603)
 • Voor
  18 april 2023 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag met Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting (36.053)
 • Voor
  18 april 2023 (Hamerstuk)
  Instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (36.179)
 • Voor
  18 april 2023 (Hamerstuk)
  Aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld (36.283)
 • Tegen
  11 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen (31.865, D)
 • Voor
  11 april 2023 (Hamerstuk)
  Gebruik technische hulpmiddelen bij tolheffing (36.137)