Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag A. Jorritsma-Lebbink (VVD)groen handje met duim omhoog 1076rood handje met duim omlaag 211

 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)
 • Voor
  21 april 2020 (Zonder stemmen)
  Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35.434)
 • Voor
  21 april 2020 (Hamerstuk)
  Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35.271)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het alleen afzien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet mogelijk is (35.424, C)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over het vervallen en eventueel verlengen van de tijdelijke wet (35.424, E)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginsel (35.300 VI, W)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen (35.300 VI, V herdruk)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35.300 VI, U)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de bestrijding van zware criminaliteit (35.300 VI, S)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers (35.300 VI, R)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverlening (35.416)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.414)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.415)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.413)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.412)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om in te stemmen met het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (EK CXXXIX B)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor SZW en VWS met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen (35049) (EK 35.049 B)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Kadasterwet BES (35.109)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (35.143 (R2120))
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35.195)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Goedkeuring en uitvoering Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (35.356)
 • Voor
  10 maart 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)
 • Voor
  3 maart 2020 (Hamerstuk)
  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)