Nieuws uit de commissies: dinsdag 5 juni 20186 juni 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 5 juni 2018 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies. 

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini), PvdD (Koffeman), SGP (Schalk) en 50PLUS (Nagel).

34.854

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), D66 (Engels), SP (Wezel), PvdA (Fiers), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).

34.763

Experimenteerwet zelfrijdende auto's

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper), PvdA (Fiers), GroenLinks (Vos) en PvdD (Koffeman).

34.838

Belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Inbreng voor het voorlopig verslag voor het initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

34.456

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers

De commissie Justitie en Veiligheid besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 12 juni 2018.

34.761

Bestrijding online-desinformatie: een Europese benadering

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), PVV (Dercksen) en SP (Gerkens).

E180014

Beter werken Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en tuchtrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Kuiper).

34.629

Twaalf gemeentelijke herindelingen

Samenvoeging gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum;

Samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout;

Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland;

Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard;

Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen;

Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen; Samenvoeging gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland;

Samenvoeging gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Inbreng voor het geïntegreerde voorlopig verslag voor alle twaalf wetsvoorstellen wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Rombouts), D66 (Engels), PVV (Van Hattem), SP (Köhler), PvdA (Vlietstra), ChristenUnie (Bikker), SGP (Schalk) en OSF (Ten Hoeve). De inbreng van de OSF wordt geacht mede te zijn geleverd door de fracties van SP, PvdD en 50PLUS.

34.805, 34.806, 34.824, 34.825, 34.826, 34.827, 34.828, 34.829, 34.830, 34.831, 34.832, 34.833

Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

wordt geleverd door leden van de fractie van de PVV (Faber-van de Klashorst). Tevens wenst een groot aantal fracties gezamenlijk een vraag te stellen over de mogelijkheid van extra ondersteuning in het kader van toetreding.

E180017

Hamerstuk

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

34.812

Wet accreditatie op maat

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

34.735

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

34.887

Divers

Wijzigingen naar aanleiding evaluatie Warmtewet

De commissie EZK/LNV brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 26 juni 2018.

34.723

Circulaire economie: kunststofproducten en hergebruik water

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten het Europese voorstel over circulaire economie: richtlijn vermindering effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu en verordening minimumvoorschriften voor hergebruik van water in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

COM(2018)340

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden