Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Overzicht afgehandelde wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland (zittingsperiode 2011-2015)
afgehandelde wetsvoorstellen - aangenomen / ingetrokken wetsvoorstellen

Wetsvoorstel

Behandeling

in de Tweede Kamer

Eerste Kamercommissie(s)

Behandeling

in de Eerste Kamer

Regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht daarop (12)

ingediend op 30 september 2013 / de commissie uit de Verenigde Vergadering / 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

commissie uit de Verenigde Vergadering

op 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

Bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent (11)

ingediend op 30 september 2013 / de commissie uit de Verenigde Vergadering / 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

commissie uit de Verenigde Vergadering

op 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

Benoeming van een regent voor het geval van erfopvolging door de Koning die niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt (10 (R2011))

ingediend op 30 september 2013 / de commissie uit de Verenigde Vergadering / 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

commissie uit de Verenigde Vergadering

op 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

Vervallen RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland (34.144)

ingediend op 5 februari 2015 / op 23 april 2015 als hamerstuk afgedaan.

OCW

KOREL

op 26 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.

Verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (34.130)

ingediend op 19 januari 2015 / Op 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP stemden voor

OCW

op 26 mei 2015 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2014 (najaarsnota) (34.085 IV)

ingediend op 28 november 2014 / op 18 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Koninkrijksrelaties

op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2014 (najaarsnota) (34.085 H)

ingediend op 28 november 2014 / op 18 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Koninkrijksrelaties

op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan

Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (34.057 (R2043))

ingediend op 16 oktober 2014 /op 6 november 2014 als hamerstuk afgedaan

IMRO

op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.

Wet studievoorschot hoger onderwijs (34.035)

ingediend op 19 september 2014 / op 11 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

OCW

Het voorstel is op 20 januari 2015 na hoofdelijke stemming met 36 stemmen voor en 29 stemmen tegen aangenomen.

Toekenning inkomensondersteuning aan personen die een AOW-uitkering ontvangen (34.015)

ingediend op 4 september 2014 / op 9 december 2014 aangenomen. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Kuzu/Öztürk en PvdD stemden voor

SZW

Op 27 januari 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, PvdD en OSF stemden tegen.

Modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (34.010)

ingediend op 1 september 2014 / op 16 december 2014 aangenomen. De Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

OCW

Op 10 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2015 (34.000 IV)

ingediend op 16 september 2014 / op 27 november 2014 aangenomen. CDA,  ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Kuzu/Öztürk, PvdD en SP stemden voor.

Koninkrijksrelaties

op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Begrotingsstaat BES-fonds 2015 (34.000 H)

ingediend op 16 september 2014 / op 27 november 2014 aangenomen CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Kuzu/Öztürk, PvdD en SP stemden voor.

Koninkrijksrelaties

op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Verzamelwet SZW 2015 (33.988)

ingediend op 16 juli 2014 / commissie voor SZW / op 13 november aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

SZW

op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (33.985)

ingediend op 3 juli 2014 / op 18 december 2014 aangenomen. De PvdD-fractie stemde tegen.

Financien

op 17 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33.978)

ingediend op 30 juni 2014 / op 16 oktober 2014 aangenomen. PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

BZK/AZ

Op 22 december 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS stemden voor.

Wijziging Wet strategische diensten ter uitvoering van het VN Wapenhandelsverdrag (33.969)

ingediend op 20 juni 2014 / op 2 oktober als hamerstuk afgedaan

BDO

op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring Wapenhandelsverdrag (33.968 (R2033))

ingediend op 20 juni 2014 / op 2 oktober als hamerstuk afgedaan

BDO

op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966)

ingediend op 14 juni 2014 / op 11 september 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer

BZK/AZ

Op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Fiscale verzamelwet 2014 (33.950)

ingediend op 2 juni 2014 / op 2 oktober 2014 als hamerstuk afgedaan

Financien

op 2 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs (33.948)

ingediend op 27 mei 2014 /

op 18 december 2014 aangenomen. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

OCW

op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de ChristenUnie is daarbij aantekening verleend

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2014 (voorjaarsnota) (33.940 IV)

ingediend op 28 mei 2014 / op 3 juli zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

afgehandeld als hamerstuk op 23 september 2014

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2014 (voorjaarsnota) (33.940 H)

ingediend op 28 mei 2014 / op 3 juli zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

afgehandeld als hamerstuk op 23 september 2014

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (33.934)

ingediend op 14 mei 2014 / op 4 november 2014 aangenomen. ChristenUnie, SGP, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

BZK/AZ

op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan. CDA, ChristenUnie en PVV is daarbij aantekening verleend.

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2013 (33.930 IV)

ingediend op 21 mei 2014 / op 3 juli zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 23 september 2014.

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2013 (33.930 H)

ingediend op 21 mei 2014 / op 3 juli zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 23 september 2014.

Wijzigingswet financiële markten 2015 (33.918)

ingediend op 10 april 2014 / Op 18 september 2014 met algemene stemmen aangenomen.

Financiën

op 18 november 2014 als hamerstuk afgedaan

Uitvoering Protocol Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, (Trb. 2011, 72) (33.907)

ingediend op 1 april 2014 /  als hamerstuk afgedaan op 5 juni 2014

IMRO

op 24 juni 2014 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring Protocol Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (Trb. 2011, 72) (33.906 (R2030))

ingediend op 1 april 2014 / als hamerstuk afgedaan op 5 juni 2014

IMRO

op 24 juni 2014 als hamerstuk afgedaan

IJkwet BES 2014 (33.884)

ingediend op 1 maart 2014 / cie EZ / op 3 april 2014 als hamerstuk afgedaan.

KOREL

EZ

op 1 juli 2014 zonder stemming aangenomen.

Goedkeuring tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

ingediend op 13 februari 2014 / Op 17 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

EUZA

op 19 mei 2015 zonder stemming aangenomen.

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

ingediend op 16 januari 2014 / op 10 juni 2014 aangenomen PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

OCW

Op 18 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PvdD stemde tegen.

Technische verbeteringen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (33.840)

ingediend op 13 januari 2014 / op 22 april 2014 met algemene stemmen aangenomen

OCW

op 13 mei 2014 als hamerstuk agedaan

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (Najaarsnota) (33.805 IV)

ingediend op 29 november 2013 / op 19 december 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

KOREL

op 28 januari 2014 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2013 (Najaarsnota) (33.805 H)

ingediend op 29 november 2013 / op 19 december 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

KOREL

op 28 januari 2014 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring voornemen tot intrekking van voorbehouden bij artikelen van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en van het Europees Sociaal Handvest (33.782 (R2016))

ingediend op 28 oktober 2013 / op 4 september 2014 als hamerstuk afgedaan.

SZW

op 2 december 2014 als hamerstuk afgedaan

Intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk (33.776 (R2015))

ingediend op 17 oktober 2013 / op 14 november 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

BDO

op 3 december 2013 als hamerstuk afgedaan.

Verhogen maximum bedrag bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen (33.775)

ingediend op 17 oktober 2013 / op 21 april 2015 met algmene stemmen aangenomen.

VWS

op 19 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (33.771)

ingediend op 11 oktober 2013 / commissie voor Veiligheid en Justitie / op 24 april 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer

V&J

EZ

op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.

Goedkeuring Verdrag bestrijding wederrechtelijke gedraging burgerluchtvaart (33.760 (R2010))

ingediend op 30 september 2013 /op 20 maart 2014 als hamerstuk afgedaan

V&J

op 8 april 2014 als hamerstuk afgedaan

Uitvoering Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (33.759)

ingediend op 30 september 2013 /op 20 maart 2014 als hamerstuk afgedaan

V&J

op 8 april 2014 als hamerstuk afgedaan

Overige fiscale maatregelen 2014 (33.753)

ingediend op 17 september 2013 / op 19 november 2013 met algemene stemmen aangenomen

Financiën

Op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaanmet algemene stemmen aangenomen.

Belastingplan 2014 (33.752)

ingediend op 17 september 2013 / Op 19 november 2013 aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. De aanwezige leden van de fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden vóór artikel XIX, onderdeel A t/m D, te hebben gestemd.

Financiën

Op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor. De fractie van de SGP is daarbij aantekening verleend tegen artikel XIX, onderdelen E, F en G gestemd te hebben. De fractie van de PVV is aantekening verleend voor artikel XIX, onderdelen A tot en met D gestemd te hebben

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2014 (33.750 IV)

ingediend op 17 september 2013 / op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

KOREL

Op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Begrotingsstaat BES-fonds 2014 (33.750 H)

ingediend op 17 september 2013 / op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, het CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

KOREL

Op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen (33.740)

ingediend op 20 september 2013 / op 20 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, VVD, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

OCW

Op 17 juni 2014 na stemming bj zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, D66, SGP en GroenLinks stemden voor.

Goedkeuring belastingverdrag met China (33.718)

ingediend op 3 september 2013 / op 13 februari 2014 als hamerstuk afgedaan

Financiën

op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken (33.673)

ingediend 21 juni 2013 / commisise voor BZ en volgcommissie Defensie / op 14 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, D66 en de PvdA stemden voor.

BiZa/AZ

op 2 juni 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en CDA stemden voor

Overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (33.663)

ingediend op 17 juni 2013 / op 18 februari 2014 aangenomen PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

OCW

op 6 mei 2014 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (33.656)

ingediend op 6 juni 2013 /op 17 oktober 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

EZ

op 5 november 2013 als hamerstuk afgedaan.

Aanpassingswet OCW-wetten BES (33.645)

ingediend op 31 mei 2013 / op 26 september 2013 als hamerstuk afgedaan

OCW

op 15 oktober 2013 als hamerstuk afegedaan

Wijzigingen begrotingstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33.640 IV)

ingediend op 30 mei 2013 / commissie voor Koninkrijksrelaties / 26 juni 2013 procedure / 4 juli 2013 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan

Wijzigingen begrotingstaat BES-fonds 2013 (33.640 H)

ingediend op 30 mei 2013 / voortouw commissie voor BiZa, volgcommisie voor Koninkrijksrelaties / 4 juli 2013 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië (33.638)

ingediend op 17 juli 2013 / op 20 februari 2014 aangenomen. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA stemden voor.

Financiën

Op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66 en SGP stemden voor.

Fiscale verzamelwet 2013 (33.637)

ingediend op 23 mei 2013 / op 19 september 2013 met algemene stemmen aangenomen

Financiën

op 15 oktober 2013 als hamerstuk afegedaan

Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

ingediend op 26 april 2013 met algemene stemmen aangenomen

EZ

Op 24 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties 2012 (33.605 IV)

ingediend 15 mei 2013 / commissie / commissie voor Koninkrijksrelaties en volgcommissie voor Rijksuitgaven / 4 juli 2013 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan

Jaarverslag en Slotwet BES-fonds 2012 (33.605 H)

ingediend 15 mei 2013 / commissie / commissie voor BiZa volgcommissies Koninkrijksrelaties en voor Rijksuitgaven /4 juli 2013 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan

Stichten en opheffing van openbare scholen en beëindiging bekostiging van bijzondere scholen in het primair onderwijs (33.598)

ingediend op 3 april 2013 / commissie voor OCW / 5 september 2013 als hamerstuk aangenomen.

OCW

op 1 oktober 2013 als hamerstuk afgedaan

Herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken (33.572)

ingediend op 11 maart 2013 / commissie voor V&J / op 7 november 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

V&J

op 25 november 2013 als hamerstuk afgedaan

Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..) (33.558)

ingediend op 26 februari 2013 / op 25 juni 2013 aangenomen PVV, CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

OCW

op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan

Verzamelwet SZW 2013 (33.556)

ingediend op 23 februari 2013 / op 30 mei 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

SZW

op 18 juni 2013 als hamerstuk afgedaan

Aanpassingswet basisregistratie personen (33.555)

ingediend 23 februari 2012 / op 27 juni 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

BZK/AZ

op 9 juli 2013 als hamerstuk afgedaan

Wijzigingswet kinderopvang 2013 (33.538)

ingediend op 7 februari 2013 / op 16 april 2013 met algemene stemmen

SZW

op 25 juni 2013 zonder stemming aangenomen.

Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

ingediend op 22 januari 2013 / op 25 april 2013 aangenomen. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

OCW

op 9 juli 2013 aangenomen. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en SGP stemden voor

Goedkeuring Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen met Peru (33.486 (R1994))

ingediend op 8 februari 2013 / aangenomen op 24 september 2013 SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

V&J

op 15 oktober 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Veegwet VWS 2013 (33.507)

ingediend 21 december 2012 /

op 14 november 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

VWS

op 3 december 2013 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2012 (najaarsnota) (33.480 IV)

ingediend op 30 november 2012 / op 20 december 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 22 januari 2013 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2012 (najaarsnota) (33.480 H)

ingediend op 30 november 2012 / op 20 december 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 22 januari 2013 als hamerstuk afgedaan

Strafbaarstelling financieren van terrorisme (33.478)

ingediend op 16 november 2012 / op 30 mei 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

V&J

op 9 juli 2013 als hamerstuk afgedaan

Wijziging Wet luchtvaart inzake vaststelling gemeenschappelijke regels burgerluchtvaart en oprichting Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (33.476)

ingediend op 9 november 2012 / op 7 maart als hamerstuk afgedaan.

IMRO

op 26 maart 2013 als hamerstuk afgedaan

Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33.472)

ingediend op 6 november 2012 / op 17 oktober 2013 met algemene stemmen aangenomen

OCW

op 3 december 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de OSF is hierbij aantekening verleend.

Goedkeuring Associatie Akkoord tussen de Europese Unie en Midden-Amerika (33.467)

ingediend op 2 november 2012 / op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor

BDO

Op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (33.440 (R1990))

ingediend op 13 oktober 2012 / op 24 september 2013 met algemene stemmen aangenomen.

BZK/AZ

op 17 december als

hamerstuk afgedaan

Aanpassing militair recht aan gewijzigde regelgeving (33.429 (R1988)) 

ingediend op 6 oktober 2012 / op 22 november 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer

V&J

op 11 december 2012 als hamerstuk afgedaan.

Overige fiscale maatregelen 2013 (33.403)

ingediend op 18 september 2012 / op 20 november 2012 met algmene stemmen aangenomen

Financiën

op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en OSF stemden tegen. 

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33.400 IV)    

ingediend op 18 september 2012 / op 20 december 2012 aangenomen. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

Koninkrijksrelaties

op 12 februari 2013 als hamerstuk afgedaan.

Begrotingsstaat BES-fonds 2013 (33.400 H

ingediend op 18 september 2012 / op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling (33.365 (R1987))

ingediend op 13 september 2012 / op 12 december 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

EZ

op 21 januari 2014 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde (33.356)

ingediend op 29 augustus 2012 / op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

Koninkrijksrelaties

op 12 februari 2013 als hamerstuk afgedaan.

Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen (33.352)

ingediend op 28 augustus 2012 / op 4 juli 2013 aangenomen. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

V&J

op 11 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.

Variawet (33.336)

ingediend op 12 juli 2012 / op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

op 5 februari 2013 als  hamerstuk afgedaan

Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van de slachtoffers (33.309)

ingediend op 18 juni 2012 / op 2 april 2013 met algemene stemmen aangenomen

V&J

op 5 november 2013 zonder stemming aangenomen.

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2012 (voorjaarsnota) (33.280 H)

ingediend op 25 mei 2012 / commissie voor Binnenlandse Zaken / op 5 juli 2012 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 11 september 2012 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2012 (voorjaarsnota) (33.280 IV)

ingediend op 25 mei 2012 / op 5 juli 2012 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 11 september 2012 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Wijzigingen in het verkiezingsproces (33.268)

ingediend op 22 mei 2012 /  verslag uitgebracht op 18 juni 2012 / op 12 maart 2013 met algemene stemmen aangenomen.

BZK/AZ

Op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.  PVV stemde tegen.

Goedkeuring BES-regeling Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (33.254)

ingediend 9 mei 2012 / op 21 juni 2012 als hamerstuk afgedaan

ELI

op 10 juli 2012 als hamerstuk afgedaan

Fiscale verzamelwet 2012) (33.245)

ingediend 2 mei 2012 / op 21 juni 2012 met algemene stemmen aangenomen

Financiën

op 30 oktober 2012 als hamerstuk afgedaan

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2011 (33.240 H)

ingediend op 16 mei 2011 / op 5 juli 2012 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 11 september 2012 als hamerstuk afgedaan

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011 (33.240 IV)

ingediend op 16 mei 2011 / op 5 juli 2012 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 11 september 2012 als hamerstuk afgedaan

Implementatie aanbevelingen van de Financial Action Task Force ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (33.238)

ingediend op 19 april 2012 / op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer

Financiën

op 18 december 2012 zonder stemming aangenomen

Wijzigingswet financiële markten 2013 (33.236)

ingediend op 20 april 2012 / op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer

Financiën

op 11 december 2012 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring Verdrag tegen sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen over zee (33.228 (R1981))

ingediend op 5 april 2012  / op 31 oktober 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

V&J

Op 13 november 2012 als hamerstuk afgedaan

Uitvoering protocol bij verdrag en verordening over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (33.217)

ingediend op 28 maart 2012 / op 26 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

V&J

Koninkrijksrelaties

als hamerstuk afgedaan op 26 juni 2012

Goedkeuring protocol bij verdrag over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (33.216 (R1980))

ingediend op 27 april 2012 / op 26 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

V&J

Koninkrijksrelaties

als hamerstuk afgedaan op 26 juni 2012

Uitvoering Verdrag tegen sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen over zee (33.213)

ingediend op 23 maart 2012 /op 31 oktober 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

V&J

Op 13 november 2012 als hamerstuk afgedaan

Aanscherping voorwaarden verkrijging en verlening Nederlanderschap (33.201 (R1977))

ingediend 14 maart 2012 / de minister van V&J heeft dit voorstel bij brief van 18 maart  2013 ingetrokken (TK 33.201 (R1977) nr. 11))

V&J

 

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33.187)

ingediend 27 februari 2012 / op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

OCW

plenaire behandeling op 18 juni 2013. op 25 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD, SP, GroenLinks en PVV stemden tegen. De fractie van de OSF was afwezig.

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen (33.185)

ingediend 27 februari 2012 / commissie voor Veiligheid en Justitie /op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen.

V&J

op 26 februari 2013 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring Protocol wijziging Verdrag wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (33.174 (R1974))

ingediend 14 mei 2012 / op 30 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen

Financiën

als hamerstuk afgedaan op 22 januari 2013

Goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen inzake volksgezondheid voor de BES-eilanden (33.139)

ingediend 16 januari 2012 / op 14 juni 2012 als hamerstuk afgedaan door de TK

VWS

als hamerstuk afgedaan op 26 juni 2012

Innovatieve experimenteerruimte onderwijs (33.116)

ingediend  12 oktober 2011 / op 17 april 2012 met algemene stemmen aangenomen

OCW

als hamerstuk afgedaan op 8 mei 2012

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2010 (najaarsnota) (33.090 IV)

ingediend 1 december 2011 / op 22 december 2011 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

als hamerstuk afgedaan op 31 januari 2012

Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (33.058)

ingediend 26 oktober 2011 / op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen.

Financiën

Op 5 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

Begrotingsstaat BES-fonds 2012 (33.000 H)

ingediend 20 september 2011 / op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen

Koninkrijksrelaties

als  hamerstuk afgedaan op 31 januari 2012

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2012 (33.000 IV)

ingediend 20 september 2011 / op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen

Koninkrijksrelaties

als hamerstuk afgedaan op 31 januari 2012

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (32.892)

ingediend 12 september 2011 / op 3 april 2012 met algemene stemmen aangenomen

OCW

als hamerstuk afgedaan op 8 mei 2012

Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (32.878)

ingediend 5 september 2011 / op 15 november 2011 aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA en de PVV stemden voor. 

SZW

op 27 maart 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen, PVV, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor

Wijziging van diverse onderwijswetten inzake de registratie van incidenten (32.857)

ingediend 8 augustus 2011/ Bij brief van 11 juli 2013 (TK 32.857, nr. 10  pdf icoon) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingetrokken.

OCW

 

Oprichting Instituut Fysieke Veiligheid en regionalisering brandweer (32.841)

ingediend 6 juli 2011 / op 14 februari 2012 aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, VVD,  SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor

V&J

op 25 september 2012 als hamerstuk afgedaan

Verruiming strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (32.840)

ingediend 6 juli 2011 /

op 23 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen

V&J

op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.

Goedkeurings- en reparatiewet BES (32.825)

ingediend 24 juli 2011 / op 27 oktober 2011 als hamerstuk afgedaan

KOREL

op 15 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X (32.822)

ingediend 22 juni 2011 / op 6 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

V&J

op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD, PVV, CDA en SGP stemden voor. 

Introductie geschiktheidseisen voor dagelijkse beleidsbepalers en commissarissen van ondernemingen (32.786)

ingediend 24 mei 2011 / op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen.

Financiën

op 20 december 2011 als hamerstuk afgedaan

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme BES (32.785)

ingediend 24 mei 2011 / op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen.

Financiën

op 29 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

Wet financiële markten BES (32.784)

ingediend 24 mei 2011 / op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen.

Financiën

op 29 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

ingediend op 12 mei 2011 / op 5 juli 2012 met algemene stemmen aangenomen

BZK/AZ

op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs en beperking mogelijkheid inzet onbevoegden (32.742)

ingediend 18 april 2011 / op 22 november 2011 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

op 13 december 2011 als hamerstuk afgedaan

Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (32.473)

ingediend 3 september 2010 /op 8 februari 2011 aangenomen door de TK. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA

Koninkrijksrelaties

plenaire behandeling op 11 oktober 2011 en op 19 december 2011, op 19 december 2011 zonder stemming aangenomen

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32.640)

ingediend 12 februari 2011 / op 29 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor. 

OCW

plenaire behandeling op 19 juni 2012 en na hoofdelijke stemming op 26 juni 2012 aangenomen, 35 stemmen voor en 33 stemmen tegen

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum (30.372)

ingediend op 16 november 2005 / op 14 februari 2013 aangenomen. PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor

BZK/AZ

op 15 april 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum (30.174)

ingediend op 28 juni 2005 /Op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor

BZK/AZ

op 15 april 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.